ALFA-BILDER, HOCKEY 58-60
651. Bo Hagstrand 652. Göran Lysén 653. Bertil Karlsson 654. Göte Boström
655. Sune Vretling 656. Hans Söderholm 657. Gunnar Bäckman 658. Jerry Lundström
659. Nils Johansson 660. Tore Edblad 661. Ingemar Landgren 662. Lars Lindström
663. Olle Granberg 664. Bo Sundström 665. Lars Andersson 666. Jim Nihldén
 
667. L H Jonsson 663. Cliff Ryan 669. Kjell Pettersson 670. Christer Thorsell
671. Bo Öhman 672. Lennart Söderberg 673. Christer Årjes 674. Bo Blomqvist
 
675. Kurt Andersson 676. Clarence Johansson 677. Sune Andersson 678. Ulf Eriksson
 
679. Göte Westerberg 680. Gösta Svensson 681. P O Brännström 682. Bengt Lindqvist
683. Hans Hylin 684. L E Jansson 685. Kurt Åberg 686. Rolf Jonsson
687. Hans Nilsson 688. Lennart Karsbrink 689. Kenneth Hjulström 690. H Å Karlsson
691. Kjell Jakobsson 692. S Å Erixon 693. Sven Ersson 694. K H Engström
695. Christer Thorsell 696. Kurt Svensson 697. Bengt Andersson 698. Börje Liljedahl
699. Göran Bodin 700. Hans Jonsson 701. Arne Arvidsson 702. Stig Karlsson
   
703. Jan Jakobsson 704. Leif Pettersson