Apropå en förskola på Böleäng

Nedanstående mejl skickade jag till representanter för Umeå kommun den 16 oktober 2017.

••••

Från: Lennart Forsberg <lennart@ordbanken.se>
Datum: 16 oktober 2017 07:27:45 CEST
Till: annelie.bromster@umea.seviktor.lundmark@umea.se
Kopia: hans.lindberg@umea.seanders.agren@umea.se
peder.westerberg@umea.semattias.larsson@umea.se
veronica.kerr@umea.se
margareta.ronngren@umea.se
mikael.berglund@umea.se


Ämne: Apropå en förskola på Böleäng


Can Pastilla 16 oktober 2017


Till Umeå kommun
(via Viktor Lundmark, Annelie Brömster och några utvalda politiker)

Apropå en planerad förskola på Böleäng

Hagaparken var en gång en park. Nu har en förskola tagit över parken.
Solvändan var en gång en park. Nu har en förskola tagit över parken.
Rosendahl hade en gång en park. Nu har en förskola tagit över parken.

En stad behöver naturligtvis sina förskolor. Men visst är det märkligt
att parker så ofta försvinner när det behövs nya förskolor!?
Har inte parkerna ett egenvärde?
Eller är de bara kommunala reservytor som tas till vara
när kommunen får akuta byggnadsbehov?

Vi som frågar heter Lennart och Ulla Forsberg och vi har bott på Böleäng
sedan 1978. Då var fältet bakom ICA Fyrklövern en ödelagd åker.
När våra barn växte upp och behövde förskola, fanns tre sådana
längs Krusbärsvägen. Tre villaliknande hus var den tidens
förträffliga förskolor. Tyvärr valde kommunen, i sitt kortsiktiga
ekonomiska tänkande, att sälja ut de tre förskolevillorna
till privatpersoner. Nu tycks det behövas förskolor på Böleäng igen!
Det har vi fått information om av en granne.
Någon information från kommunen har vi inte fått.

Till saken hör att vi befinner oss på semester på Mallorca.
Vad som finns i vår brevlåda har vi ingen aning om.
Men vi vet att kommunen vill ha in synpunkter på förskoleplanerna
innan vi kan tömma vår brevlåda. Det är uppenbarligen bråttom.
Är man inte hemma får man skylla sig själv, känns det som.
I dystra stunder tror vi också att ni struntar i synpunkterna
från de närboende. Men vad vet vi om det, kommunen är
inte särskilt bra på att informera oss bölebor.


Vad hände exempelvis med enkäten som för ett par år sedan
frågade oss närboende vad vi tyckte om fältet bakom ICA Fyrklövern?
Enkäten skulle redovisas ett visst datum på webben, men den dagen
hittade vi ingen information alls på Umeå kommuns webbplats.

För vår del ger den aktuella grönytan (varför inte kalla den Böleängen?)
livslust och leklust. Där leker små knattar, där sparkar större knattar fotboll,
där spelas det brännboll och baseball, där sportar och spänstar folk i alla åldrar.

Det enda som som stört oss närboende är kommunens bristande skötsel
av gräsmattan och diket mot Krusbärsvägen. Det till synes övergivna diket
har vi uppmärksammat kommunen på, dock utan att få något svar.

Det är uppenbarligen så att kommunen tycker att vi boende
ska sköta det kommunala diket, om vi vill ha det snyggt
intill våra radhustäppor. Böleängsbor är ju också vana att ta ansvar
(och egna initiativ). För att det överhuvudtaget ska gå att spela fotboll
på fältet har fotbollsföräldrar med egna gräsklippare sett till att
skaffa sig speldugliga fotbollsplaner.

Men nu lär det var slutspelat på Böleäng. Söder om cykelvägen
ryms det ingen fotbollsplan. Det lär också var slutlekt på Böleäng.
En brännboll, en frisbee, en golfboll kan ju av misstag hamna
innanför staketet till den nya förskolan.

För egen del tänker vi också på dem som får särskilt vård
i ett av husen bakom ICA. Vi tänker särskilt på den person
som fick utstå mycken smärta p g a att vår orienteringsklubb
satte ut en cykelorienteringskontroll vid cykelbanan intill det huset.
Förändringar kan vi alla ha svårt för, men för de som är svårt sjuka
kan det vara skillnaden mellan liv och död. Vi försökte i alla fall göra
livet lättare för den drabbade genom att gömma kontrollen - men
en ny förskola är det förstås svårare att gömma.

Låt oss till sist avsluta denna långa betraktelse med några råd:
* Ansa fortsättningsvis diket (båda sidorna!)
som går parallellt med Krusbärsvägen
* Visa lite mera hänsyn och omtanke om de berörda i radhusen
längs Krusbärsvägen. Gör det genom att flytta den tänkta förskolans
 staket från dikets omedelbara närhet. 

Sist men inte minst:
De flesta på Böleäng, tror vi,  vill allrahelst att fältet (Böleängen, alltså)
även fortsättningsvis ska vara ett fält för ALLA åldrar.
Även vi äldre på Böleäng älskar liv och lek.
Tids nog får vi flytta till ett krypin i Röbäck utan liv.

Lennart och Ulla Forsberg
Krusbärsvägen 20 E (Fröhuset 40)
904 35 UMEÅ