Apropå en förskola på Böleäng

Nedanstående mejl skickade jag till representanter för Umeå kommun den 22 oktober 2017.

••••


Från: Lennart Forsberg <lennart@ordbanken.se>
Datum: 22 oktober 2017 22:22:14 CEST
Till: annelie.bromster@umea.seviktor.lundmark@umea.se
Kopia: hans.lindberg@umea.se, Anders Ågren <anders.agren@umea.se>, peder.westerberg@umea.se, Mattias Larsson <mattias.larsson@umea.se>,
Veronica Kerr <veronica.kerr@umea.se>, margareta.ronngren@umea.semikael.berglund@umea.se, Ulrika Edman <ulrika.edman@umea.se>

Ämne: Apropå en förskola på Böleäng


Från: Lennart Forsberg <lennart@ordbanken.se>
Datum: 16 oktober 2017 07:27:45 CEST
Till: 
Kopia: 


Umeå 22 oktober 2017


Till Till Umeå kommun
(via Viktor Lundmark, Annelie Brömster och några utvalda politiker)

Det har snart gått en vecka sedan vi skickade vårt mejl till er
angående förskoleplanerna på Böleäng.
Nyss hemkomna från Mallorca kompletterar vi med ytterligare några rader.

Än så har inget enda svar, ingen enda reaktion på Mallorcabrevet nått oss.
Det förvånar. Med tanke på de korta svarstider som kommunen tillämpar
gentemot oss närboende hade vi förväntat oss snabba reaktioner
även från kommunens sida.

Den förhoppningen var uppenbarligen förgäves.

Med anledning av de papper som ni tillsänt oss
har vi några allmänt hållna synpunkter och dessutom några
konkreta frågor som vi vill ha svar på.

De allmänt hållna synpunkterna först:

Vi tycker att informationen från kommunen i detta ärende är svårtolkad.
Vi som ska ta del av informationen är normalbegåvade kommunmedborgare,
vi är varken lantmätare eller kommunala tjänstemän.
Med 40 års erfarenhet som informatör vågar vi påstå att informationen
är dunkel, diffus och i vissa stycken rent av felaktig.
Trots 60 års erfarenhet som orienterare/kartritare är det inte heller lätt
att tolka de bifogade ritningarna.
Vi känner oss inte informerade, vi känner oss vilseledda (för att inte säga överkörda).

Så till frågorna:

• Vad menas med tillfällig uppställning i 5 år?
Finns det planer för andra byggnationer på Böleängen efter det?
Finns det rent av redan nu framtida planer för andra byggnationer
än den provisoriska förskolan. 
• Planeras det i nuläget för el, vatten, avlopp och fiber
för avsevärt fler byggnader än den föreslagna förskolan?
• Kommer det att arrangeras något allmänt informationsmöte i detta ärende?
• Varför har vi fått en bygglovshandling benämnd ”Berghemsskolan 3”?
• Förklara gärna följebrevets rader ”Om du inte skickar in dina synpunkter
kan ansökan avgöras utan att dina synpunkter blir bemötta.” 
Hur behandlas inkomna synpunkter?
När – och på vilket sätt – får vi som haft synpunkter veta
hur de bemötts, behandlats eller avfärdats?
• Tala om för oss vilket datum – exakt datum! – som gäller
för överklagande av marklovet.


Lennart och Ulla Forsberg
Krusbärsvägen 20 E (Fröhuset 40)
904 35 UMEÅ