Detta hände
också 1962

Laborantskolan startade med 18 elever den 23 januari 1962.

Sveriges Radios utrustning i den Arnerska gården togs i bruk den 31 januari 1962.

Den 20 februari 1962, vid VM i Zakopane, vann Assar Rönnlund guldet på 15 km.

Den 17 mars 1962 var det premiär för regionala radiosändningar över Västerbotten.

Den 20 mars 1962 var det urpremiär för Rickard Tegströms film ”Umebygden”.

Olof Palme talade på Rådhustorget den 1 maj 1962.

Den 27 maj 1962 invigdes flygfältet i Umeå av kommunikationsminister Gösta Skoglund.

Den 10 juni 1962 invigdes den nya orgeln i Umeå stads kyrka.

Den 4 augusti 1962 gjorde Korsholm II sin sista passagerartur över Kvarken för att sedan skrotas i Finland.

Den kommunala musikskolan startade på hösten 1962.

Sveriges Radio invigde sitt första distriktskontor den 1 september 1962.

Det s k Saedenska huset i hörnet Kungsgatan- Rådhusesplanaden rivdes i början av september.

Den 6 september invigdes Socialinstitutet, med lokaler i den s k Smörasken vid Tegsbron.

Den 6 september 1962 invigdes varuhuset Domus av landshövding Filip Kristensson.

Den 29 september 1962 stannade Sandviks såg för alltid.

I oktober 1962 köpte kulturnämnden in Arne Jones skapelse ”Delad kontinuitet”.

Ivar Eriksson flyttade in i det nya Centrumhuset den 12 oktober 1962. På Centrumhusets innetorg invigdes också en keramikskulptur av umesonen Stig Lindberg.

Den 6 december beslutade stadsfullmäktige – med 25 röster mot 6 – att slå ihop Umeå stad och Umeå landsförsamling till ett Stor-Umeå från 1 januari 1965.

Umeå kommunala flickskola fyllde 100 år den 13 december 1962.

Den 21 december tecknade stadsfullmäktige aktier för 280.00 kronor i AB Umeortens isstadion.Det hände mycket från 1947 till 1962. Svandammen fick t ex flytta på sig när Lars Färgares Gård lämnade centrala stan och återuppstod pål Gammlia.Den 18 november 1962 anordnades De Gamlas Fest på Gammlia för sextonde gången – med facit i hand visade det sig vara den allra sista festen för stans gubbar och gummor.

Elon Dufvenberg välkomsttalade med en humoristisk underton.
Han tackade kommittén bakom arrangemanget för dess förtjänstfulla arbete.

– Men det har också kommit till min kännedom att Henry Forsberg och Ystad-Pelle nu vill utträda ur kommittén. I den förres fall är det att beklaga, men eftersom Ystad-Pelle inte gjort någon nytta, så kan det göra detsamma, sa Dufvenberg med en hjärtlig glimt i ögonvrån.

Ystad-Pelle hette i själva verket Valdemar Pettersson. Förutom sitt politiska engagemang, var han i egenskap av tryckeriföreståndare på Västerbottens Folkblad även arbetskamrat med redaktören Dufvenberg. Två herrar som ofta skämtade med varandra och gärna visade varandra uppskattning i skämtets form.

Elon Dufvenberg hade också talets gåva. En talang som han hade stor nytta av – inte bara när han höll sina välkomsttal på De Gamlas Fest.

Elon Dufvenbergs ord – och hans kontakter i maktens korridorer – betydde i själva verket mycket i kampen för att få ett universitet till Umeå – till stor förtret för dem som ville se Norrlands universitet i Härnösand.

Där tyckte man att bilden på Elon Dufvenberg från De Gamlas Fest sa mycket mer än tusen ord. Klicka på bilden, om du vill se en större version.


Underhållningen på 1962 års De Gamlas Fest hade – föga oväntat – många likheter med föregående års fester.

Militärmusikkåren spelade under ledning av Göte Granström. Sofiehems sångsällskap uppträdde även, bl a med "Au Clair de la Lune" och "Vem kan segla förutan vind".

På scenen stod även trollgubben Koski som tog fram en Ramlösa ur en pappersstrut, hällde den i en hoprullad tidning för att sedan låta Ramlösa återkomma som
mjölk!

När sedan festen började lida mot sitt slut, tog pensionärsföreningens ordförande Hjalmar Näsström till orda. Han tackade Umeå stad och framförde till sist en önskan:
– Jag hoppas att detta inte är den allra sista festen för de gamla i stan.

Men det var det...
Henry Forsberg – här på promenad på Gammlia 1956 – satsade en semestervecka om året för att arrangera De Gamlas Fest. En vecka – det var halva semestern när De Gamlas Fest startade 1947.

 

Det finns många bilder på denna webbplats,
bilder på personer vars namn jag inte känner till.
Gör du det?

Hör i så fall gärna av dig!