Stora tävlingar
Det har gått många stora tävlingar i Västerbotten – här har vi försökt göra en totalförteckning över de större arrangemangen– en och annan brist kan det fortfarande finnas i förteckningen... kompletteringar tas tacksamt emot!

Mästare
Västerbotten har haft många mästare. Arja Hannus, Umeå OK, blev t o m världsmästare – det var 1992 då hon vann kortdistansen på skidorienterings-VM.
Här har vi samlat alla som kan kalla sig svenska mästare!

Bortglömda arrangemang
Ä ven avsomnade och bortglömda arrangemang har betytt mycket för orienteringssporten i Västerbotten.

Lillkavlen
IFK Umeås ungdomstävling "Lillkavlen" arrangerades enbart för ungdomar på 60-talet. Tanken var att särskilt uppmärksamma de unga (yngre pojkar, äldre pojkar, yngre flickor och äldre flickor), utan massmedial konkurrens från äldre löpare.

Triangelturneringen
Västerbottens orienteringsförbund försökte under några år på 60-talet införa ett slags seriesystem med klubbmatcher. Tävlingen fick namnet Triangelturneringen.

Tiosnåret
IFK Umeås skoltävling Tiosnåret arrangerades också på 60-talet. Det var en lagtävling (givetvis tiomannalag) mellan grundskolor i Umeå. Tävlingen startade naturligtvis kl 10.

Blå Snåret
Den s k Myskoxetrofén var Västerbottens svar på ”En Svensk Klassiker”. Myskoxetrofén omfattade tävlingar i cykel, skidor, terränglöpning och orientering. Orienteringsmomentet, som rrangerades av OK Björken, hade namnet Blå Snåret – en motionsvänlig och lätt orienteringstävling vars längsta bana var mellan 15 och 20 km lång.

Sävargårdsluffen
Det 25 km långa terrängloppet från Sävargårdens ursprungliga plats i Sävar till Sävargården på Gammlia arrangerades första gången 1966. Initiavtagare till loppet var Henry, Hans-Olof och Lennart Forsberg. När Sävargårdsluffen var som störst var det bara Lidingöloppet som var större i Sverige.

Julorienteringen
Så hette IFK Umeås orienteringsarrangemang på skyltsöndagen under 60-talet. Det var en orienteringspromenad mellan skyltfönstren i centrala stans butiker. IFK Umeås orienteringsungdomar delade ut flygblad om tävlingen bland flanörerna på Kungsgatan – och Henry Forsberg åkte omkring och gjorde PR för arrangemanget i stans enda högtalarbil.

För övrigt kan man undra...

Har alla roliga namn på orienteringstävlingar försvunnit? Tog fantasin slut med Omväxlingen? Eller kan man förvänta sig nya namn efter klassiker som Nattskärran, Uggleträffen, Träslaget och Skärmfrossan?

Senast ändrad 8 januari 2003