Hvad fattas i Umeå?

1915 – under rubriken "Hvad fattas i Umeå?" – publicerar Umebladet läsarnas insända åsikter om vad som saknas i Umeå. Här har jag samlat något av det som saknades för hundra år sedan. En del av det som saknades då, saknas fortfarande!?

Hvad fattas i Umeå (1). Om en utsmyckning av Rådhuset.

Hvad fattas i Umeå (2). Om behovet av en båthamn.

Hvad fattas i Umeå (3). Om behovet av ett badhus.

Hvad fattas i Umeå (4). Om jungfruns bön.

Hvad fattas i Umeå (5). Om bristen på storsinne.